Τζένη Ανδρουκάκη, ACC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από τον ICF, HR Consultant με εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων και εμπειρία στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα και τους μη κυβερνητικούς φορείς. Έχει σπουδάσει Βιολογία και είναι κάτοχος MBA. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) και το πρόγραμμα Team & Leadership Coaching στην Positivity Coaching.

Ως coach, εστιάζει στα επαγγελματικά θέματα και στοχεύει την ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να προχωρήσουν στην εκπλήρωση του οράματός τους, σύμφωνα με τις αξίες τους και σε ισορροπία με το περιβάλλον τους.??