Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Positivity Coaching

Εισαγωγικά

H Positivity Global Coaching παρέχει coaching, mentoring και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Aναλαμβάνει το σχεδιασμό mentoring προγραμμάτων σε επιχειρήσεις, διοργανώνει masterclasses, και παρέχει coaching σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες, προσαρμόζει και παραμετροποιεί προγράμματα coaching σε επιχειρήσεις και οργανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους. Επιπλέον η Positivity Global Coaching παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε coaching & mentoring, καθώς και περαιτέρω εξειδίκευση και εποπτεία.

Η παρούσα αποτελεί την πολιτική της Positivity Global Coaching σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν και διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Σκοπός της είναι να πληροφορήσει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζεται η Positivity Global Coaching και τον τρόπο, με τον οποία τα διαχειρίζεται.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα και η επεξεργασία τους από την Positivity Coaching

“Προσωπικά δεδομένα” σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) αποτελούν όσες πληροφορίες αφορούν φυσικά πρόσωπα ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα, των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά τους.

Η Positivity Coaching επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ενηλίκων και μόνο, όπως επιτάσσει η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίσταται μεταξύ μας συμβατική σχέση, μας έχετε δώσει ρητά τη συναίνεσή σας, έχουμε σχετική νομική υποχρέωση προς ελεγκτικές – δικαστικές αρχές ή υποχρέωση, που πηγάζει από τη φορολογική, εργατική ή ασφαλιστική νομοθεσία ή για σκοπούς βελτίωσης της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα η Positivity Coaching επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για νέα, δράσεις και υπηρεσίες μας, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μας, καθώς και στις περιπτώσεις που λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς (ιδίως εκπαιδευτικές, coaching και mentoring)θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας – εκδήλωσης ενδιαφέροντος – εγγραφής, στην οποία θα καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως (κατά περίπτωση) ιδίως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, επάγγελμα, ΑΦΜ, βιογραφικό (από τους φοιτητές της σχολής), στοιχεία οικονομικά (σε περιπτώσεις, που ζητείται έκπτωση από ενδιαφερόμενους να φοιτήσουν στη σχολή), καθώς και ενδεχομένως συγκεκριμένες προτιμήσεις σας – στοιχεία που αφορούν πιθανή συνεργασία μας.

– Εάν είστε πελάτης ή φοιτητής της σχολής θα διατηρήσουμε σημειώσεις από τις συνεδρίες μας και στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων πιθανόν φόρμες αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, βεβαίωσης και στοιχεία αποφοίτησης, σημειώσεις και οπτικοακουστικό υλικό.

– Εάν συμμετέχετε σε δράσεις μας διατηρούμε με τη σχετική συναίνεσή σας φωτογραφίες και βίντεο από αυτές για τη δημιουργία, την αποστολή και τη μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού, την έκδοση ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού (φυλλαδίων κλπ), για την εν γένει επικοινωνία και την προώθηση του έργου μας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, ηλεκτρονικά ή έντυπα.

– Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης μας ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που οι ίδιοι μας έχετε δώσει για λόγους στατιστικούς.

Στις παραπάνω περιπτώσεις διατηρούμε τα στοιχεία που εσείς καθιστάτε διαθέσιμα και δηλώνετε ότι είναι αληθή και ακριβή σε αρχεία ιδιοκτησίας μας:

– στην περίπτωση που έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον προς συνεργασία για τρία (3) χρόνια από την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας, για λόγους ενημέρωσης σχετικά με το έργο μας και προς ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μας, εφόσον εσείς το έχετε ζητήσει ή/και έχετε συναινέσει σχετικά.

– σε περίπτωση υφιστάμενης μεταξύ μας συνεργασίας (εάν είστε πελάτης ή φοιτητής της σχολής) θα διατηρήσουμε τα παραπάνω για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας μας, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας, αρχειοθέτησης, πιστοποίησης του πτυχίου σας, ή για να εκπληρώσουμε φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας.

– στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από εμάς σχετικά με δράσεις, που έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρουν για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η σχετική συναίνεσή σας, παρέχοντας σας πάντοτε τη δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, ώστε να μην τα λαμβάνετε στο μέλλον.

 

Στοιχεία από την παρούσα ιστοσελίδα – Αρχεία cookies

Τέλος, διατηρούμε σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά λογισμικού για στατιστικούς λόγους, για την ασφάλεια σας και για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας από μια πιθανή επίθεση.

Ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας σε αυτή.

Τα cookies είναι μικρά προσωρινά ή μόνιμα αρχεία δεδομένων – κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, παρά μόνο διευκολύνουν την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από τον δικτυακό μας τόπο.

Τα cookies, που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση σας.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookie, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση τους στον σκληρό σας δίσκο ή να ζητήσετε να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή.

Λάβετε ωστόσο υπόψη σας ότι εάν δεν αποδεχθείτε την αποθήκευση cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και γενικότερα στη συνολική εμπειρία σας.

 

Πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως Positivity Coaching φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, υιοθετώντας κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία τους, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να αποτρέψουμε πιθανούς κινδύνους (όπως ιούς, κακόβουλο λογισμικό κλπ).

Η Positivity Coaching δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη δημιουργία προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ούτε χρησιμοποιεί διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, αντίθετα εξασφαλίζει ότι μεσολαβεί πάντοτε ανθρώπινη παρέμβαση, ακόμη και εάν σε κάποια περίπτωση επεξεργαστούμε αυτόματα κάποια στοιχεία σας.

Συνεργάτες της Positivity Coaching (ιδίως λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, τεχνικοί, web providers, συνεργάτες εκπαιδευτές, εξωτερικοί αξιολογητές, συνεργαζόμενοι coaches, εταιρείες τηλεγραμματείας, παροχή βεβαίωσης πτυχίων, γραφίστες, cloud providers, φωτογράφοι, εταιρείες βιντεοσκόπησης, εταιρείες μάρκετινγκ, εταιρείες πληρωμών), στο πλαίσιο και για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της μπορεί να αποκτούν σε κάποιες περιπτώσεις πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα φυσικά ή νομικά αυτά πρόσωπα δεσμεύονται από μεταξύ μας συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία και την κατοχύρωση της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης μπορεί να δώσουμε πρόσβαση σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ σε οπτικοακουστικό υλικό από δράσεις και εκδηλώσεις μας για την καλύτερη επικοινωνία και προώθηση του έργου μας. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις θα μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα πελατών μας και φοιτητών της σχολής μας (όπως ονοματεπώνυμο, email και ενδεχομένως οπτικοακουστικό υλικό από συνεδρίες) με τον ICF για λόγους επαγγελματικής εποπτείας και ελέγχου – επιθεώρησης των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων βάσει των όρων, που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα coachfederation.org, στους οποίους δεσμεύεται ο οργανισμός.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα κοινοποιήσουμε εμείς προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εαν υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση διαβίβασης σε αρμόδιες Αρχές.

 

Τα δικαιώματά σας

Στις παραπάνω περιπτώσεις έχετε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δικαίωμα:

– να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και έχουμε στη διάθεσή μας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

– να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών ή και (εάν αρμόζει) να λάβετε αντίγραφο αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ώστε ή να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας

– να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να εναντιώνεστε στη χρήση τους για το μέλλον, ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

– να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους

-να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση αυτά

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτεστη διεύθυνση Κοραή 12, 153 41 Αγία Παρασκευή καινα επικοινωνήστε με την Positivity στο email ask@positivityglobal.org ή στο τηλέφωνο 210.6515376.

Μπορείτε να υπολογίζεται ότι θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από τη λήψη από εμάς του ερωτήματος – αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που ασκήσετε δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί ως όφειλαν από εμάς έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

 

Η Positivity Coaching έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε σχετικά και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης της, η οποία αναγράφεται στο τέλος αυτής.

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2021

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!