Πολιτική Προγραμμάτων

Επιτυχής αποφοίτηση και alumni

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τα δικά του παραδοτέα. Είναι οι εργασίες όπως ορίζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο. Η μία είναι το Σεπτέμβριο και η δεύτερη το Φεβρουάριο. Η προθεσμία για την 1η εξεταστική είναι η 1η Σεπτεμβρίου, η προθεσμία για την 2η εξεταστική είναι η 1η Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παραδώσει τις εργασίες του ξανά την επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση νέου κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί, για 3η φορά, στην επόμενη εξεταστική περίοδο καταβάλοντας εξέταστρα ύψους 100€.

Τέλος, σε περίπτωση νέου κωλύματος ή αποτυχίας, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί για 4η και τελευταία φορά με τον όρο ότι θα επαναλάβει την παρακολούθηση του προγράμματος. Τα δίδακτρα για την επανάληψη του προγράμματος ορίζονται στο 30% των διδάκτρων που είχε καταβάλλει αρχικά. Εάν υπάρξει ξανά κώλυμα ή αποτυχία, ο φοιτητής διαγράφεται.

Κάθε απόφοιτος έχει δικαίωμα εγγραφής στο Alumni.

Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται μετά την εξόφληση των διδάκτρων.

Mετεγγραφή φοιτητών

Έχετε ολοκληρώσει σπουδές στο coaching -σε ιδιωτική ή δημόσια σχολή- και θέλετε να αναβαθμίσετε το δίπλωμά σας;
Θέλετε να έχετε ένα δίπλωμα πιστοποιημένο από το ICF;
Η Positivity σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τώρα μετεγγραφή στο πρόγραμμα «Diploma in Positivity Coaching (Personal & Executive)».
Για την μετεγγραφή σας θα πρέπει να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τα κριτήρια καταλληλότητας.
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 7 ενότητες ως εξής:

Περιεχόμενα

Αξία

Module 1 Fundamentals

€ 279

Module 2 Positive Psychology

€ 279

Module 3 Mindfuless-CCC-Questioning-Appreciative Inquiry

€ 279

Module 4 Beliefs-Values-Maslow-Kegan-More Models

€ 279

Module 5 Learning styles-Creativity-EQ-SQ-PQ

€ 279

Module 6 Mastery day (Υποχρεωτική συμμετοχή)

€ 279

Module 7 Graduation day (Υποχρεωτική συμμετοχή)

€ 279

Eξέταστρα κατάταξης

€ 150

Θα χρειαστεί να παρακολουθήσετε μόνο τις ενότητες τις οποίες δεν γνωρίζετε επαρκώς.
Τα περιεχόμενα των ενοτήτων φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.
Με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε θα κληθείτε σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά σας.
Βαθμός επιτυχίας είναι το 70%. Τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας θα δείξουν από ποιες ενότητες μπορείτε να απαλλαγείτε.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι δύο τελευταίες ενότητες είναι υποχρεωτικές. Η εξέταση του φακέλλου σας θα γίνει μετά την κατάθεση της αξίας των εξετάστρων. Η αξία κάθε ενότητας (module) αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. Για να ξεκινήσετε τη μετεγγραφή σας τηλεφωνήστε καθημερινές 10πμ-2μμ στο 210.6515376.

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

Οι άνεργοι δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι πολύτεκνοι (και οι τρίτεκνοι) και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (κάτω από 15,000€) που έχουν αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων δύνανται να αιτηθούν την χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω από 12,000€) εκπαιδευόμενοι, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης 10% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%.

Σε περίπτωση επανεγγραφής εκπαιδευόμενου σε νέο πρόγραμμα προβλέπεται χορήγηση έκπτωσης διδάκτρων ύψους 10%.

Οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν μπορούν να συνδυαστούν, ήτοι μόνο μία έκπτωση ανά φοιτητή μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το Diploma in Positivity Coaching (Personal and Executive) RSL Plus και το Diploma in Team and Leadership RSL Plus.

Εκπτωτική πολιτική για τις επιχειρήσεις

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε πρόγραμματα του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και πάνωοι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.
Τα προγράμματα μπορούν να επιχορηγηθούν από τον πόρο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ για εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δε λειτουργούν συνδυαστικά παρά μόνο στην περίπτωση της έγκαιρης προκράτησης θέσης. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Oι τιμές υπόκεινται στις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέξει να εξοφλήσει τα δίδακτρα μέσω κάποιας online πλατφόρμας ή/και μέσω άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα ενδέχεται να επιβαρυνθεί κάποιων σχετικών εξόδων.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Eάν για οποιοδήποτε λόγο μετά το πέρας του 1ου εργαστηρίου, οποιουδήποτε προγράμματος υπερβαίνει τις πέντε (5) μέρες, δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι, έχετε δικαίωμα να διακόψετε το πρόγραμμα και να ζητήσετε 100% επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει στην εταιρεία μας χωρίς να έχετε καμμία απολύτως υποχρέωση να αιτιολογήσετε την απόφασή σας.

Η παραπάνω δήλωση αποτυπώνει την πίστη που έχουμε στο περιεχόμενο και τις μεθόδους του προγράμματός μας και περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα βραβευμένα προγράμματά μας.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για το Diploma in Positivity Coaching (Personal and Executive) RSL Plus και το Diploma in Team and Leadership RSL Plus.

Πολιτική ακυρώσεων

Η Positivity Global Coaching ακολουθεί την παρακάτω πολιτική ακυρώσεων:

Πάνω από 8 εβδομάδες πριν την έναρξη – πλήρης επιστροφή.
Μεταξύ 6 και 8 εβδομάδων – επιστροφή του 75%.
Μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων – επιστροφή του 50%.
Κάτω από 4 εβδομάδες – επιστροφή του 20%.
Απουσία κατά την έναρξη – καμία επιστροφή.
Αν θελήσετε να προτείνετε κάποιον να σας αντικαταστήσει, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Η Positivity διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, αναβολής ή μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος, σε περίπτωση κωλύματος ή ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν και η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους σε επόμενο εργαστήριο ή να τους επιστρέψει το ποσό της εγγραφής τους.

Η παραπάνω πολιτική ακυρώσεων δεν αφορά στη φοίτηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα που η διάρκειά τους υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες.

Aιτίες διακοπής φοίτησης

ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ από το πρόγραμμα αποτελούν οι εξής:

Ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ακαδημαικό(ά) παράπτωμα(τα) (λογοκλοπή, αντιγραφή, αδικαιολόγητη μη τήρηση προθεσμιών υποβολής εργασιών)
Αδικαιολόγητες απουσίες πέραν του επιτρεπομένου ποσοστού (20% επί του συνολικών ωρών του προγράμματος).
Αδικαιολόγητη μη καταβολή διδάκτρων εντός προθεσμίας.
Στην 1η περίπτωση, ο/η σπουδαστής/τρια θα αποζημιωθεί για τις ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Στις άλλες τρεις, δεν θα υπάρξει καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά και διοικητικά ή/και διαχειριστικά έξοδα.
Αδυναμία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων, για την επιτυχή αποφοίτηση, εργασιών μετά από δύο χρόνια από την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Πολιτική μερικής ολοκλήρωσης

Η Positivity Global Coaching δεν εκδίδει πιστοποιητικό συμμετοχής για πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα που βεβαιώνουν ότι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν Coaching σε ένα ορισμένο επίπεδο σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοποίησης του ICF.
Η πολιτική μας δεν είναι να αφήσουμε τους σπουδαστές να αποτύχουν, αλλά να τους υποστηρίξουμε ώστε να επιτύχουν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να εκδίδουμε πιστοποιητικά που μπορεί να παρερμηνεύονται ως πιστοποιητικά ότι ένας σπουδαστής είναι ικανός coach σε περίπτωση που δεν είναι.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε στη συνέχιση του εκπληκτικού ταξιδιού σας στο επαγγελματικό Coaching. Προσπαθούμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξυπηρετήσουμε τα υψηλότερα πρότυπα και να διασφαλίσουμε το Coaching επάγγελμα.
Η έκδοση πιστοποιητικού σημαίνει ότι ο σπουδαστής έχει υποβληθεί με επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις, ότι παραδόθηκαν εργασίες που πληρούν τις απαιτήσεις Positivity Coaching και αξιολογήθηκε ως ικανός coach σε συγκεκριμένο επίπεδο διαπιστευτηρίων του ICF, ό,τι ισχύει κατά περίπτωση σπουδών.
Εάν κάποιος θέλει να προσθέσει CCEUS για λόγους ανανέωσης της διαπίστευσης, δεν θα απαιτήσουμε εργασίες και εξετάσεις και θα εκδώσουμε ένα πιστοποιητικό CCE που θα αντιστοιχεί στις ώρες που παρακολούθησε ο σπουδαστής.

Πολιτική ασθένειας

Εάν έχετε ιατρική κατάσταση
Εσείς ή ένας επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να ενημερώστε την Positivity Global Coaching ώστε να γνωρίζει αν έχετε ιατρικές ανάγκες.

Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τάξεις
Εάν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε εξαιτίας ασθένειας ή τραυματισμού, η Positivity Global Coaching θα παρέχει υποστήριξη ώστε να βεβαιωθείτε ότι η εκπαίδευσή σας δεν θα μείνει πίσω.
Τα περισσότερα από τα μαθήματά μας καταγράφονται, έτσι ώστε ακόμη και αν χάσετε ένα, μπορείτε ακόμα να το παρακολουθήσετε αργότερα. Σε περίπτωση που χάσετε συνεδρίες Mentor Coaching, θα χρειαστεί να μας στείλετε τους αναστοχασμούς σας αφού ακούσετε την εγγραφή.

Εάν η κατάσταση συνεχίζεται
Εάν η ιατρική σας κατάσταση συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή γνωρίζετε ότι πρόκειται να υποβληθείτε σε μια θεραπεία που αισθάνεστε ότι θα σταθεί εμπόδιο για τη μελλοντική σας πρακτική και σπουδές, ή δεν θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε την προθεσμία για την παράδοση των εργασιών που χρειάζεστε για την αποφοίτηση σας, ενημερώστε μας όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε το Συμβούλιο Μάθησης να εξετάσει το αίτημά σας στην επόμενη συνεδρίασή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστάται να υποβάλετε τη σύσταση του γιατρού σας.
Η Positivity Global Coaching θα αξιοποιήσει την καλύτερη δυνατή χρήση όλων των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για να βεβαιωθείτε ότι θα υποστηριχτείτε να αποφοιτήσετε εν μέσω όλων αυτών των δυσκολιών και, ταυτόχρονα, θα εφαρμόσει ό, τι είναι απαραίτητο κατά τρόπο που θα τιμήσει την αίσθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας στα μάτια κάθε σπουδαστή.

Πολιτική διαχείρισης παραπόνων

Πολιτική Παραπόνων
1. Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων της Positivity Global Coaching:

 • δεσμεύεται να παρέχει ένα καλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες
 • θα πάρει στα σοβαρά οποιαδήποτε ανησυχία ή παράπονο και θα το εξετάσουμε άμεσα, για ανάλυση το συντομότερο δυνατό
 • αναγνωρίζει ότι κάθε πελάτης
  -Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τις υπηρεσίες μας
  -Έχει πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πώς να εκφράσει παράπονα και τις ανησυχίες
 • η διαδικασία είναι ανοικτή σε όποιον λαμβάνει ή ζητά υπηρεσία από την Positivity Coaching και τα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό της
 • θα ασχοληθεί με τις καταγγελίες σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Positivity Coaching
 • θα τηρεί μητρώο όλων των καταγγελιών, οι οποίες θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο
 • η διαδικασία παραπόνων θα είναι μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και θα έχει αμερόληπτο χαρακτήρα των υπηρεσιών της
 • Όλο το προσωπικό, οι συνεργάτες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να έχουν διαβάσει, κατανοήσει και να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική και τις διαδικασίες της

2. Εισαγωγή
2.1 Η Positivity Global  Coaching αγωνίζεται για υψηλά πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών και καλωσορίζει σχόλια από ιδιώτες, χρήστες των υπηρεσιών, ενδιαφερόμενα μέρη και όποιο δουλεύει μαζί μας, σε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών μας. Τέτοια σχόλια είναι ανεκτίμητα για να μας βοηθήσουν να αξιοογήσουμε και να βελτιώσουμε το έργο μας.
2.2 Οι στόχοι της πολιτικής παραπόνων και διαδικασία της Positivity Global Coaching είναι οι εξής:

 • Διασφάλιση ότι ο καθένας ξέρει πώς να κάνει μια καταγγελία και πώς η καταγγελία γίνεται
 • Διαβεβαίωση ότι οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται με συνέπεια, δίκαια και με ευαισθησία μέσα σε σαφή χρονοδιαγράμματα
 • Παροχή δίκαιου και αποτελεσματικού τρόπου ώστε να διαμαρτυρηθεί κάποιος για τη δουλειά μας
 • Διαβεβαίωση ότι οι καταγγελίες παρακολουθούνται ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας

2.3 Η Positivity Global Coaching θα εξασφαλίσει ότι:

 • Ακούγεστε προσεκτικά και τα παράπονα και οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, όπου είναι δυνατόν,
 • Όλες οι καταγγελίες καταγράφονται, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται με ακρίβεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ
 • Η διερεύνηση της καταγγελίας είναι πλήρης, αντικειμενική και μέσα στο δηλωμένο χρονικό πλαίσιο
 • Γίνεται ενημέρωση του καταγγέλλοντα σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής
 • Γίνεται ενημέρωση του καταγγέλλοντα για κάθε ενέργεια που θα εφαρμοστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει επανεμφάνιση
 • Γίνεται έκθεση σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνει τον αριθμό των καταγγελιών, τα αποτελέσματα και τυχόν μέτρα που έχουν ληφθεί.

3. Ορισμός της καταγγελίας
3.1 Η καταγγελία είναι οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας από ένα άτομο, ανεξάρτητα εάν δικαιολογείται ή όχι.
3.2 Ένα άτομο μπορεί να κάνει ένα παράπονο αν αισθάνονται ότι η Positivity Global  Coaching έχει σημειώσει ένα από τα ακόλουθα:

 • Αποτυχία να παρέχει μια υπηρεσία ή έκανε λάθος κατά τον τρόπο που η υπηρεσία παρασχέθηκε
 • Δεν ενήργησε με σωστό τρόπο
 • Παρείχε αθέμιτη υπηρεσία

3.3 Η πολιτική και η διαδικασία αφορά μόνο τις καταγγελίες που έλαβε η Positivity Coaching για τις υπηρεσίες της.

4. Ανησυχία ή παράπονο
4.1 Είναι σημαντικό να καθοριστεί η διαφορά ανάμεσα σε μια ανησυχία και μια καταγγελία. Λαμβάνοντας άτυπες ανησυχίες σοβαρά σε πρώιμο στάδιο θα μειώσει την πιθανότητα μετατροπής τους σε επίσημες καταγγελίες.
4.2 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το έργο μας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τον εργαζόμενο προσωπικό ή διευθυντή τους, το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορούν να καταλάβουν γρήγορα τις ανησυχίες σας και προσπαθήσουν να θέσουν τα θέματα σωστά.
4.3 Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την απάντηση στην ανησυχία σας ή / και θέλετε να κάνετε μια επίσημη καταγγελία ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Διαδικασία Παραπόνων
5. Διαδικασία Παραπόνων
5.1 Η Positivity Coaching έχει ως στόχο να διευθετήσει την πλειοψηφία των παραπόνων γρήγορα και ικανοποιητικά από το μέλος του προσωπικού που παρέχει την υπηρεσία. Η καταγγελία μπορεί να επιλυθεί γρήγορα μέσω μιας συγγνώμης ή με μια αποδεκτή εξήγηση για το άτομο.
5.2 Υπάρχουν τρία στάδια για τη διαδικασία του σχετικού προβλήματος:

 • Πρώτο Στάδιο – η καταγγελία
 • Δεύτερο Στάδιο – έρευνα
 • Τρίτο Στάδιο – έκκληση

6. Πρώτο Στάδιο – Καταγγελία
6.1 Η καταγγελία μπορεί να γραφτεί. Ένα έντυπο καταγγελίας είναι διαθέσιμο για χρήση στον εξής σύνδεσμο. Ο καταγγέλλων θα πρέπει να το υπογράψει.
6.2 Τα άτομα που επιθυμούν να κάνουν μια καταγγελία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που παρείχε την υπηρεσία, ή προϊστάμενό τους. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσετε μαζί μας με επιστολή στη διεύθυνση: Positivity Coaching, Κοραή 12, 153 41 Αγία Παρασκευή, Ελλάδα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ask@positivityglobal.org.
6.3 Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα των καταγγελλόντων και τη διεύθυνση, τη φύση και την ημερομηνία της καταγγελίας και πώς θέλουν να το δουν να επιλυθεί.
6.4 Κατά την παραλαβή, κάθε καταγγελία θα λάβει αριθμό αναφοράς και θα καταχωρηθεί στο αρχείο παραπόνων. Οι καταγγέλλοντες πρέπει να λάβουν μια επιβεβαίωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της υπογεγραμμένης καταγγελίας.

7. Δεύτερο Στάδιο – Έρευνα
7.1 Όλα τα παράπονα σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από έναν διευθυντή. Αν χρειαστεί να συναντηθείτε με τον καταγγέλλοντα, θα το πράξουν εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γραπτής καταγγελίας.
7.2 Τα παράπονα θα διερευνώνται πλήρως, και γραπτή απάντηση παρέχεται στον καταγγέλλοντα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τον ερευνητή.
7.3 Ο καταγγέλλων θα λάβουν γραπτή επιβεβαίωση του αποτελέσματος οποιασδήποτε έρευνας τυχόν προτάσεις / λύσεις γίνει, όπως η αναθεώρηση των πολιτικών, η ανάπτυξη του προσωπικού και η κατάρτιση ή κατάλληλες βελτιώσεις των υπηρεσιών μας.
7.4 Σε περίπτωση που η καταγγελία γίνει δεκτή μια συγγνώμη, πρέπει να προσφερθεί.
7.5 Μερικές φορές οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο, ιδιαίτερα αν η καταγγελία είναι πολύπλοκη. Σε αυτήν την περίπτωση μια επιστολή θα πρέπει να αποσταλεί μετά από δέκα εργάσιμες ημέρες και μια τελική ημερομηνία που αναφέρεται για ένα συμπέρασμα που πρέπει να επιτευχθεί.
7.6 Αν ένα άτομο παραμένει δυσαρεστημένο με το αποτέλεσμα από το Στάδιο Δύο μπορεί να προσφύγει εντός δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έκβασης και της προόδου για το Τρίτο Στάδιο.
7.7 Το αρχείο θα πρέπει να ενημερωθεί και τα εκκρεμή παράπονα να επισημαίνονται έτσι ώστε να παρακολουθούνται

8. Τρίτο Στάδιο – Αναίρεση
8.1 Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί με την ικανοποίηση των καταγγελλόντων στο στάδιο δύο, ή εάν ο διαχειριστής θεωρεί ότι η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή, ή αφορά έναν-μία ηγέτη υπηρεσίας, τότε θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα.
8.2 Εάν η καταγγελία είναι για το Chief Executive τότε το θέμα θα συζητηθεί με δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.3 Ο γενικός διευθυντής ή / και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα σας γνωρίσουν ότι έλαβαν γνώση εντός δέκα εργάσιμων ημερών, θα επανεξετάσουν την έρευνα Σταδίου και θα συστήσουν μία από τις ακόλουθες ενέργειες εντός είκοσι εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία που ο καταγγέλλων δήλωσε ότι ήθελε να πάρει την καταγγελία στάδιο 3):

 • Θα στηρίξει την δράση που αναλαμβάνεται σε Δεύτερο Στάδιο
 • Θα κάνει αλλαγές στις συστάσεις / δράσεις του σταδίου Δύο

8.4 Ο καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα του τρίτου σταδίου, η απόφαση που ελήφθη σχετικά με αυτό το παράπονο τότε θα είναι οριστική, αλλά και άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες στον καταγγέλλοντα (όπως αναφέρονται παρακάτω) θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην επιστολή.
8.5 Εάν αφού η Positivity Coaching έχει περάσει από τα τρία στάδια και ο καταγγέλλων δεν είναι ακόμα ικανοποιημέν@ με το αποτέλεσμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω δικαίωμα έφεσης με την Positivity Coaching, αλλά θα μπορούσε να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω φορείς για τις συμβουλές:

 • Δικηγόρος
 • Διαμεσολαβητής καταναλωτών

Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του αποτελέσματος από την αίτηση αναιρέσεως.

9. Ανώνυμα παράπονα
9.1 Ανώνυμες καταγγελίες θα καταγράφονται και θα εξετάζονται, αλλά η δράση μπορεί να περιοριστεί εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για να εξασφαλιστεί πλήρης και αμερόληπτη έρευνα.

10. Προστασία Δεδομένων
10.1 Για να επεξεργαστούμε μια καταγγελία, η Positivity Coaching θα κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον καταγγέλλοντα, η οποία παρέχει το άτομο, και που δίνουν άλλοι άνθρωποι σε απάντηση της καταγγελίας. Θα κρατήσει αυτά τα δεδομένα με ασφάλεια και θα το χρησιμοποιήσει μόνο για τη διαχείριση του παραπόνου. Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει το παράπονο θα γίνει γνωστό μόνο σε όσους πρέπει να εξετάσουν το παράπονο και δεν θα αποκαλυφθεί σε άλλους ανθρώπους ούτε θα δημοσιοποιηθούν. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατόν να τηρηθεί το απόρρητο σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπου σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται ή σε περίπτωση παραπόνων που αφορούν στη συμπεριφορά τρίτων.
10.2 Η Positivity Coaching θα καταστρέψει κανονικά τα αρχεία των παραπόνων κατά τρόπο ασφαλή πέντε χρόνια αφού το παράπονο έχει κλείσει.

11. Παρακολούθηση
11.1 Τα παράπονα είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο, μαζί με τα στοιχεία που παρέχονται από τις έρευνες εξόδου, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα σχόλια των χρηστών και των ομάδων εστίασης, θα μας επιτρέψει να μάθουμε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Παρέχουν μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για το πώς τα άτομα βλέπουν τις υπηρεσίες μας και πώς θα τους εξυπηρετούμε. Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να μάθουμε από τις καταγγελίες τα ακόλουθα δεδομένα θα συλλέγονται:

 • Όνομα και διεύθυνση
 • Όνομα του προσώπου που ασχολείται με το παράπονο
 • Ημερομηνία του παραπόνου και αντιμετώπιση
 • Η φύση του παραπόνου
 • Ενέργεια (ες) που λαμβάνονται / συστάσεις για την αντιμετώπιση των παραπόνων / Μαθήματα που αντλήθηκαν

11.2 Παράπονα πληροφορίες θα εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Ομάδα Διαχείρισης και θα αναφέρονται σε ετήσια βάση στο συμβούλιο της Positivity Coaching. Όπου είναι δυνατόν τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!