Peer Coaching

Η Positivity συνεχίζει την επιτυχημένη πρωτοβουλία Peer Coaching, που έχει ζητηθεί από πολλές και πολλούς από εσάς, με στόχο να προσφέρει την ευκαιρία – σε όσες-ους το επιθυμούν – να συμπληρώσουν την εμπειρία τους στο coaching.
Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί με επεξηγήσεις / προϋποθέσεις, παρακαλώ απαντήστε, στην παρακάτω φόρμα, εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
Ο δέκατος κύκλος Peer Coaching θα διαρκέσει 3 μήνες και καλούμε εκείνους που θα ήθελαν να λάβουν μέρος, να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 25/3/22, σε αυτό τον σύνδεσμο.
Στη συνέχεια, θα αποσταλεί η σύνθεση των ζευγών ώστε να αρχίσει η διαδικασία Peer Coaching.

Peer Coaching (4 ώρες coach και 4 ώρες coachee)

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, όσοι εκφράσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν θα αποτελέσουν ζεύγη – ο καθένας θα αναλάβει ρόλο coach και coachee – και θα δεσμευτεί να δεχτεί τέσσερις ώρες coaching και να προσφέρει τέσσερις ώρες coaching.
Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές αρχές τις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν.

Βασικά σημεία

1. Παρακαλώ επιβεβαιώσατε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες διενέργειας και συμμετοχής στο Peer coaching.
2. Μόλις δημιουργηθούν τα ζευγάρια, ο coachee πρέπει να επικοινωνήσει με τον coach μέσα σε μια εβδομάδα. Η συμμετοχή στον
κύκλο coaching προϋποθέτει την δέσμευση ότι ο συμμετέχων θα δεχθεί και θα προσφέρει 4 συνεδρίες.
3. Σκοπός του κύκλου είναι να παρέχει στους coaches την ευκαιρία για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Κάθε συνεδρία ολοκληρώνεται με την παροχή, εκ μέρους
του coachee ειλικρινούς και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης σχετικά με τον βαθμό απόκλισης ή σύγκλησης του coach από τις δεξιότητες του ICF. Ο coach επίσης θα κάνει την αυτο-αξιολόγησή του .

Συχνές ερωτήσεις

  • Ποιος είναι ο σκοπός του coaching circle;
Ο κύκλος απευθύνεται στους Positivians. Στόχος είναι η βελτίωση της τεχνικής του coach μέσω της πρακτικής εξάσκησης με μια ποικιλία «πελατών» καθώς επίσης και η συγκέντρωση ωρών coaching. Κύριος σκοπός είναι η ωφέλεια που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες στον ρόλο του coach, συγχρόνως όμως ελπίζουμε ότι και ο ρόλος του coachee θα είναι επίσης διδακτικός.
  • Ποια θα πρέπει να είναι η διάρκεια των συνεδριών;.
Οι συνεδρίες είναι συνήθως 50 ως 60 λεπτά κατόπιν συμφωνίας. Προτείνουμε μια «συνεδρία χημείας» ώστε να τεθούν οι ground rules και ο καθένας να αποκτήσει κάποια γνώση του ‘bacκground’ του άλλου.
  • Μετράνε οι συνεδρίες αυτές ως coaching ώρες;
Υιοθετούμε την συμβατική αμοιβή των 150 Ευρώ για κάθε συνεδρία. Η χρέωση μηδενίζεται όταν ένα άτομο έχει δεχτεί και έχει προσφέρει coaching ώστε τα χρήματα δεν αλλάζουν χέρια. Ωστόσο, η ICF έχει αποδεχτεί να προσμετρά αυτές τις ώρες στις αμοιβόμενες. (βλ. https://coachfederation.org/experience-requirements)
  • Ποιος ο κώδικας δεοντολογίας για τον κύκλο;

Οι συμμετέχοντες Coaches στον κύκλο θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας του ICF. Όλες οι συνεδρίες είναι εμπιστευτικές.

  • Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω τη λίστα διανομής για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς;
Όχι. Οι Coaches έχουν ανταλλάξει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για την διαχείριση και προγραμματισμό των κύκλων. Δεν προσφέρονται υπηρεσίες και δεν επιτρέπεται 
το marketing. Με τον τρόπο αυτό, διατηρούμε μια ισότιμη ατμόσφαιρα και
 στα στοιχεία επικοινωνίας έχουν πρόσβαση μόνον όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!