Εποπτεία

“Supervision is an Ethical Practice.”

Το ICF ορίζει την Εποπτεία στο Coaching (Coaching Supervision) ως εξής: «Η Εποπτεία στο Coaching συμβαίνει όταν ένας coach φέρνει κατά περιόδους τις εργασιακές του εμπειρίες στον Επόπτη του προκειμένου να εμπλακούν σε αναστοχαστικό διάλογο και συνεργατική μάθηση με σκοπό την ανάπτυξη και το όφελος του coach και των πελατών του.»

Η Εποπτεία διαφέρει από το Mentor Coaching ως προς το εξής: Το Μentor Coaching εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κυρίως στο πλαίσιο της αρχικής ανάπτυξης. Η Εποπτεία προσφέρει μια πλουσιότερη και ευρύτερη ευκαιρία υποστήριξης και ανάπτυξης στον coach. Στην Εποπτεία, ο coach προσκαλείται να εστιάσει περισσότερο σε αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στο που το προσωπικό μπορεί να παρεμβαίνει στο επαγγελματικό.

O Άγγελος Δερλώπας, MSc, MCC, CMC, ESIA είναι πιστοποιημένος επόπτης από την Coaching Supervision Academy καθώς και από το EMCC Global και χρησιμοποιεί ένα συνθετικό σχεσιακό μοντέλο εποπτείας που προσφέρει μετα-συστημική οπτική.

Οι ομαδικές συνεδρίες εποπτείας γίνονται μία φορά το μήνα online.
Είναι δωρεάν για τους φοιτητές και τους απόφοιτους της Positivity, για ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση, όπως επίσης και για όλα τα μέλη του Positivity Club.

Πως λειτουργεί.
Με βάση την εμπειρία σας με πελάτες, φέρνετε τους προβληματισμούς σας στην εποπτεία.
Κάποια θέματα θα προκριθούν να συζητηθούν στην ομάδα. Ο supervisee θα παρουσιάσει το θέμα και ο επόπτης θα αναλάβει να δημιουργήσει νέες επιγνώσεις, σε όλη την ομάδα, μέσω αναστοχαστικού διαλόγου και συνεργατικής μάθησης. Δείτε τα παρακάτω video των supervisees που περιγράφουν την εμπειρία και τα ωφέλη της στην πρακτική του coach, στους πελάτες, στο επάγγελμα και στην τέχνη.

Για να είστε επιλέξιμος-η για τη συνεδρία εποπτείας, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει εγκαίρως* το φύλλο αναστοχασμού στο link αυτό.

 

(*): Εγκαίρως σημαίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν.

H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν:

  • για τα μέλη του Positivity Club
  • για τους φοιτητές
  • για τους αποφοίτους μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση

Είναι υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP (για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches).

Supervision Testimonials

  • Μαριάννα Αποστολίδη, ACC
  • Κατερίνα Χατζάκη, PCC

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!