Πολιτική διαφορετικότητας, συμπερίληψης και δικαιοσύνης

Εισαγωγή

H Positivity Coaching παρέχει coaching, mentoring και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Aναλαμβάνει το σχεδιασμό mentoring προγραμμάτων σε επιχειρήσεις, διοργανώνει masterclasses, παρέχει coaching σε ιδιώτες, στελέχη και επιχειρηματίες, προσαρμόζει και παραμετροποιεί προγράμματα coaching σε επιχειρήσεις και οργανισμούς προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους. Επιπλέον η Positivity Coaching παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε coaching & mentoring, καθώς και περαιτέρω εξειδίκευση και εποπτεία.

Η παρούσα αποτελεί την πολιτική της Positivity Coaching σχετικά με τη Διαφορετικότητα, τη Δικαιοσύνη, τη Συμπερίληψη και Προκατάληψη. Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.positivity.gr , τους σπουδαστές, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας σχετικά με τις θέσεις μας που αφορούν τις παραπάνω έννοιες, έχοντας ως βασική μας αρχή ότι το έργο μας όπως και το έργο κάθε επιχείρησης/οργανισμού έχει αντίκτυπο σε ένα ευρύτερο σύστημα με πολλά υποσυστήματα και άρα στον κόσμο. Στόχος μας ένας κόσμος συνειδητός και ακτινοβόλος, στη βέλτιστη εκδοχή του στο παρόν και το μέλλον. Ένας κόσμος που τιμά τις αξίες, αναδεικνύει τους άξιους και νικά τις αδικίες, τους αποκλεισμούς και τις προκαταλήψεις, εκούσιες ή ακούσιες. Aντιλαμβανόμαστε ότι σαν coaches υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να κάνουν επιλογές και αλλαγές. Μπροστά στις κοσμοϊστορικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν στη νέα δεκαετία, δεσμευόμαστε να έχουμε και να διευκολύνουμε την επίγνωση στα θέματα της διαφορετικότητας, συμπερίληψης, δικαιοσύνης και προκατάληψης. Να φροντίζουμε και να στοιχίζουμε την πρόθεση, την επίγνωση και τη δράση.

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
  1. Διαφορετικότητα

Η λέξη διαφορετικότητα σημαίνει ποικιλία, διαφορά και ετερογένεια. Ως κοινωνικός όρος, η διαφορετικότητα υπονοεί τον αγώνα ενάντια στις προκαταλήψεις και τις άδικες διακρίσεις, ενώ ως προσωπικός όρος αφορά την κατανόηση και την εκτίμηση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Η διαφορετικότητα αφορά στο γένος, τη ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τα θρησκευτικά πιστεύω, το κοινωνικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο, τη σεξουαλικότητα, τη φυσική/σωματική/ψυχική/πνευματική κατάσταση του κάθε ατόμου.

  • Η Positivity Coaching με γνώμονα την πίστη και το έργο της στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής κουλτούρας, η οποία παίζει ρόλο καταλυτικό στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του σήμερα και του αύριο και προκύπτει μέσα από την ποικιλομορφία των ατόμων και άρα των συστημάτων υποστηρίζει ότι η διαφορετικότητα μας ενώνει. Ως υπέρμαχος της ποικιλομορφίας ενάντια στα στερεότυπα που προκύπτουν μέσω παρωχημένων πεποιθήσεωνκαι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια κοινωνικά πρότυπα που αφορούν την εν λόγω κατηγορία της «Διαφορετικότητας», μέσω των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, των δράσεων και του συνολικού της έργου σαν αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία απευθύνεται σταθερά, με πλήρη επίγνωση και ευθύνη σε όλους τους πολίτες του κόσμου που το έργο της τους αφορά, χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και απαρχαιωμένα στερεότυπα – κατάλοιπα που ουδεμία θέση έχουν στην αναπτυξιακή κουλτούρα που τη διακατέχει.

2. Συμπερίληψη

Από το 1994 η ειδική αγωγή με την διακήρυξη της Σαλαμάνκα η οποία υιοθετήθηκε από πολλά κράτη, έφερε στο φως την αξία της συμπερίληψης. Η συμπερίληψη προσφέρει το δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο με αδυναμίες πάσης φύσεως που χρήζει ειδικής αγωγής να έχει πρόσβαση εφ’ όλης στην εκπαίδευση που επιθυμεί και του αξίζει δεδομένου ότι είναι απόλυτο δικαίωμά του. Μια εκπαίδευση η οποία την/τον καλύπτει και της/του προσφέρει όλα όσα χρειάζεται για να εξελιχθεί και να ακμάσει. Εν κατακλείδι, η συμπερίληψη εξαλείφει τις ανισότητες και καταπολεμά τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις.

  • Η Positivity Coaching, ως υπέρμαχος των ολιστικών παρεμβάσεων κατά της περιθωριοποίησης των ατόμων με βασική της πεποίθηση ότι η εκπαίδευση, η εξέλιξη, η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες είναι δικαίωμα όλων, έχει προβλέψει όλα της τα εκπαιδευτικά προγράμματα πέρα από δια ζώσης, να διεξάγονται και onlineγια όλους τους ανθρώπους που είτε βρίσκονται μακριά, είτε δεν δύνανται να παραστούν με φυσική παρουσία στα μαθήματα. Επιπλέον, έχει προβλέψει το υλικό της εκπαιδευτικής της πλατφόρμας να είναι πλούσιο σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια μορφή ώστε να καλύπτει τις βασικές αισθήσεις μέσω των οποίων προσλαμβάνεται και αφομοιώνεται η εκπαίδευση, αυτές της ακοής και της όρασης. Όλα της τα προγράμματα δίνουν τεράστια έμφαση στη διάδραση και αυτό γιατί όπως σημειώθηκε και παραπάνω «η διαφορετικότητα μας ενώνει». Σε ένα συνδημιουργικό πλαίσιο, με μη κριτική στάση από εκπαιδευτές και συνεκπαιδευόμενους, ανοιχτότητα και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και το είναι του κάθε ανθρώπου δίνει βήμα και έμφαση στις φωνές και τις θέσεις όλων με άμεσο στόχο να ακουστούν και μέσα από την ποικιλομορφία αυτή, να ανθίσει τελικά η ομάδα. Μέσω της κουλτούρας coaching, όραμά της, είναι οι ομάδες, τα άτομα και οι οργανισμοί να εξελίσσονται μέσω των διαφορετικών φωνών και αξιών που έχουν οι ίδιες θέσει ως αξίες.

 

3. Δικαιοσύνη

Η δικαιοσύνη είναι η νομική, ή φιλοσοφική θεωρία με την οποία εφαρμόζεται το Δίκαιο. Η δικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθό που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία όποιου την ασκεί, αλλά στον άλλον άνθρωπο. Κατά συνέπεια είναι η κρατίστη των αρετών γιατί δεν ασκείται για ίδιο όφελος, αλλά προς χάριν τρίτου. Η Δικαιοσύνη είναι μια αξία πανανθρώπινη, μια αξία που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο εξ’ ορισμού ως «πνεύμα δικαίου». Η δικαιοσύνη μεταξύ άλλων κάνει λόγο για την ισότητα, την ενότητα, τα δικαιώματα και βέβαια τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα πολιτικά όντα σε μια κοινωνία. Το πνεύμα δικαίου υποστηρίζει την αξία του κάθε ανθρώπου, η οποία έρχεται μόνο να προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

  • Η Positivity Coaching, σε πλήρως εναρμονισμένη διάσταση με το πνεύμα δικαίου και της Δικαιοσύνης εν γένει, υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος και πολίτης αυτού του κόσμου έχει ίση πρόσβαση, ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις με όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, οι άνθρωποι που τυχαίνει να βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνική θέση, ή κατάσταση, ή σε ευπαθείς ομάδες κρίνει ότι χρειάζονται επιπλέον στήριξη, την ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίησή μας με πράξεις που να υποδηλώνουν αυτήν την κατεύθυνση. Σε όλα της τα προγράμματα όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν ισάξια μεταχείριση και λαμβάνουν όλες και όλοι μηδενός εξαιρουμένου ότι εξαρχής η ίδια έχει δηλώσει ότι θα προσφέρει. Μια αρίστης ποιότητας εκπαίδευση και υπηρεσίες στα υψηλότερα standardsτης αγοράς. Τα παραπάνω ισχύουν για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.Σε όλα της τα προγράμματα έχει προβλέψει κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

  1. Προκατάληψη

Προκατάληψη είναι η πεποίθηση εκείνη που δεν στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία προς την οποία μάλιστα και αντιπαρατίθεται ανυποχώρητα. Υπολαμβάνεται ως μια γνώμη, ή ένα σύνολο γνωμών, ή ακόμα και ως ολόκληρη θεωρία η οποία έχει σχηματισθεί κατά έναν μη επιστημονικό τρόπο κοινώς αποδεκτό, αλλά και μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει συναισθήματα όπως η περιφρόνηση και η απέχθεια. Η προκατάληψη, δεν πρόκειται για άποψη γιατί κάθε άποψη δεν μπορεί να θεωρηθεί εσφαλμένη αλλά για στέρεα πεποίθηση.

  • Η Positivity Coaching, έχει απόλυτη επίγνωση στο γεγονός ότι οι προκαταλήψεις γεννούν διακρίσεις. Οι διακρίσεις είναι ένα φαινόμενο συχνό που την αφορά με γνώμονα την εξάλειψή τους με κάθε μέσο και τρόπο. Με βασικό της εργαλείο το coachingκαι την αναπτυξιακή κουλτούρα που προάγει σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα, προάγει ταυτόχρονα και την αξία της επιστημονικότητας που τη διακατέχει, η οποία πηγαίνει χέρι χέρι με την ανθρωπιά. Όλοι της οι συνεργάτες και οι εκπαιδευτές είναι διαπιστευμένοι coachesαπό τον ICF και βέβαια όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι παγκοσμίως διακεκριμένα και αναγνωρισμένα. Επιπλέον όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει στο κοινό είναι πιστοποιημένα από τον ICFκαι βέβαια όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την απόλυτη στήριξή της σε πράξη στην πορεία τους για τις διαπιστεύσεις. Υποστηρίζει ότι «Credentialsmatters», δεδομένου ότι η γνώση, η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και η επιστημονικότητα που προκύπτει μέσω αυτών είναι πολύ σημαντικά μονοπάτια στο δρόμο και την πορεία του κάθε επαγγελματία που συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους. Αυτό συνεπάγεται με λειτούργημα και συνάμα ευθύνη. Για να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις, η επιστημονικότητα και η βαθιά γνώση δείχνουν το δρόμο.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση Κοραή 12, 153 41 Αγία Παρασκευή καινα επικοινωνήστε με την Positivity στο email communication @ positivity.gr ή στο τηλέφωνο 210.6515376. Μπορείτε να υπολογίζετε ότι θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από τη λήψη από εμάς του ερωτήματος – αιτήματός σας.

Η Positivity Coaching έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε σχετικά και θα τροποποιήσουμε την ημερομηνία ενημέρωσης της, η οποία αναγράφεται στο τέλος αυτής.

Photo by Brittani Burns on Unsplash

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020

 

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!