Η Εταιρία μας

Δίνουμε εργαλεία σε ανθρώπους για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να αλλάξουν τον κόσμο με το δικό τους τρόπο. Η θετικότητα του coaching βασίζεται στις αρχές της θετικής ψυχολογίας, η οποία τονίζει τη σημασία των θετικών συναισθημάτων, των ισχυρών χαρακτηριστικών και της αισιοδοξίας στην προώθηση της ευημερίας και της επιτυχίας.

Η Positivity Coaching μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια πιο θετική στάση ζωής, να αυξήσουν την αντοχή τους σε προκλήσεις και αναστατώσεις και να βελτιώσουν τις σχέσεις και την συνολική ποιότητα ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει την εργασία με έναν coach για την αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων, την ανάπτυξη θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης και την ορισμό επιτεύξιμων στόχων.

Tα οφέλη της Positivity Coaching περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση ευτυχίας και ευημερίας: Το coaching θετικότητας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν μια πιο θετική σκέψη, οδηγώντας σε αυξημένα αισθήματα ευτυχίας και ευημερίας.
 • Βελτιωμένες σχέσεις: Εστιάζοντας στη θετική επικοινωνία και στη δημιουργία θετικών σχέσεων, το coaching θετικότητας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με άλλους.
 • Αύξηση ανθεκτικότητας: Το coaching θετικότητας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε ανατροπές και προκλήσεις.
 • Αύξηση κινητοποίησης και παραγωγικότητας: Εστιάζοντας στη θετική οριοθέτηση στόχων και στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ανάπτυξης, το coaching θετικότητας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αυξήσουν την κινητοποίηση και την παραγωγικότητά τους.

Συνολικά, είναι μια ισχυρή μεθοδολογία για άτομα που αναζητούν να καλλιεργήσουν ένα πιο θετικό mindset και να επιτύχουν τους στόχους τους. Με την εστίαση στα θετικά σημεία και τις θετικές ποιότητες του κάθε ατόμου, το coaching θετικότητας μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση μεγαλύτερης ευτυχίας, ευεξίας και επιτυχίας.

Η Positivity Coaching είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη κοινοτήτων πρακτικής μέσω της συνεχούς μάθησης, του coaching και του mentoring.

Λειτουργούμε μέσω ενός δικτύου συνεργατών, εκπαιδευτών-συμβούλων και coaches, οι οποίοι όλοι έχουν εκπαιδευτεί και διαπιστευτεί για να παρέχουν μια συνεπή, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη υπηρεσία σε αυτόν τον τομέα.

Με μεγάλη υποστήριξη τόσο από τη συνεχή έρευνα όσο και από τις βέλτιστες πρακτικές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενημερώνονται συνεχώς, πιστοποιούνται και διακρίνονται.

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση διαπιστευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης coaches
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή εταιρικών προγραμμάτων coaching και εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εταιρικής κουλτούρας coaching
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων team coaching, αξιολόγηση και ανάπτυξη του αντίκτυπου της ομάδας στην επιχείρηση
 • Εποπτεία και αξιολόγηση εσωτερικών coaches

Η Positivity Coaching:

 • Επικεντρώνεται στα αποτελέσματα ως σημάδια για την παροχή αριστείας σε μια καταλυτική προσέγγιση για τη σταδιακή και βιώσιμη αλλαγή για άτομα και οργανισμούς.
 • Δεσμεύεται να επενδύσει στη διαδικασία ανάπτυξης με όλους τους διαθέσιμους πόρους και με πλήρη πίστη ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί.

Η Positivity Coaching αντιλαμβάνεται τις ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ως εστιακούς θεσμικούς ενεργοποιητές που μπορούν να επιταχύνουν τη διαλεκτική των συντεταγμένων ενός συστήματος αξιών που θεωρούν την αλλαγή σα ζωοποιό δύναμη και σαν παράγοντα που διατηρεί τη συστημική ισορροπία.

Η Positivity Coaching με το όραμα των τριών πυλώνων συνοψίζει την ανάκτηση της δυνατότητας:

 • Προσκαλεί τη σκέψη να προχωρήσει από τον κόσμο της δημιουργίας σε εκείνον της ύπαρξης.
 • Ενεργεί σαν ένας Zeitgeber μεταξύ της διαφεύγουσας αλήθειας και της διαυγής σκέψης.
 • Παρέχει το όχημα για μία συνηχούσα, ακτινοβόλα και άπτερη εκπλήρωση.

Μέσα από την έμπειρη σχεδίαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορείτε να περιμένετε ότι θα αναπτύξετε ευχέρεια στο να δημιουργείτε διεισδυτικές και εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμίσουν την πρόθεσή τους με δράση και να ενεργήσουν αποφασιστικά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η Positivity Coaching δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον τρίτο τομέα ενώ παράλληλα οργανώνει και παρουσιάζει τακτικά το έργο της σε τοπικά και διεθνή συνέδρια προάγοντας το coaching & mentoring και διευρύνοντας τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος εξελίσσεται και ακμάζει μέσα από την υποστήριξη αναπτυξιακών διαλόγων και μεθόδων.

Η Positivity Coaching είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της σουίτας Everything DiSC και της Five Behaviors.

Subscribe on LinkedIn

Συνεργασίες

Θέλεις να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες;

"*" indicates required fields

Θέλω να μάθω περισσότερες πληροφορίες*
Θέλω να ξεκινήσω ΑΜΕΣΑ!*
Μένω*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!