Στέλλα Γαμβρέλλη, PCC

Senior Trainer

Είναι διαπιστευμένη Coach (PCC) από τον ICF. Είναι εκπαιδεύτρια στη σχολή της Positivity Coaching και στη σχολή δημόσιας διοίκησης του ΕΚΔΔΑ και συν-συγγραφέας του βιβλίου «Οδηγός Coaching. Παράγοντας αποτελέσματα σε κάθε συνθήκη». Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) και το πρόγραμμα Team & Leadership Coaching στην Positivity Coaching.

Από το 2007 προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ομάδες και ιδιώτες, υποστηρίζοντάς τους να βρουν τη δύναμη μέσα τους, να συνυπάρξουν αρμονικά και να σχεδιάσουν την πορεία προς την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, προκειμένου να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να δημιουργήσουν όσα ονειρεύονται και να έχουν τον αντίκτυπο που θέλουν στον κόσμο. Επίσης, είναι διαμεσολαβήτρια, συντονίστρια διαλόγων, εκπαιδεύτρια ενηλίκων και νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και Γερμανία.??