Σοφία Τσώλη, ACC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από τον ICF, Business & Financial Coach και Σύμβουλος Διοίκησης. Έχει πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Master στην Τραπεζική και Χρηματοoικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ». Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) και το πρόγραμμα Team &Leadership Coaching στην Positivity Coaching.

Εργάστηκε δεκαέξι χρόνια ως τραπεζικό στέλεχος, με αντικείμενο τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων, τη διοίκηση ομάδων, τη διαχείριση ειδικών πελατών και την εκπαίδευση στελεχών σε θέματα credit, πωλήσεων και επίτευξης στόχων. Ιδρύτρια της ST Miracle Business, προσφέρει εδώ και 5 χρόνια υπηρεσίες Coaching, Consulting και Training σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, σε θέματα αλλαγής και οργάνωσης, και πραγματοποιεί Business Workshops σε εργαζόμενους και ομάδες.??