Νίκος Πέτικας, ACC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένος Coach (ACC) από τον ICF. Το πάθος και η αγάπη του είναι να ενδυναμώνει ανθρώπους να διεκδικούν τους στόχους και τα όνειρά τους. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Team & Leadership Coaching στην Positivity Coaching. Οι συνεργασίες του ξεκινούν σαν ένα ταξίδι, έχοντας βασικά του εφόδια το coaching και τα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης αξιοποιώντας την εμπειρία από τη «θητεία» του σε μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες όπως η KPMG, η PWC καθώς και η OPTIMAL HR group.

Οι 8 πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους οργανισμούς καθώς και η προσωπική διαπίστευση από τη διεθνή ομοσπονδία coaching (ICF) αποτελούν επιπλέον εφόδια για να
φωτίσει τα θετικά σημεία των Coachee του με σεβασμό στον ρυθμό και τις ανάγκες τους αλλά και με αποφασιστικότητα και δράση.