Μάρη Γαργαλιάνου

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από το ICF, Everything DiSC Certified Coach και δημιουργός του Lifestyle & Wellness portal www.magicme.gr. Μετά από μια πολυετή πορεία στον χώρο τον Media, κάτοχος των «Diploma in Personal & Executive Coaching», «Diploma in Team and Leadership Coaching», «Mentor Coaching Days» από την Positivity Coaching, διαρκείς επιμορφώσεις και εκατοντάδες ώρες ατομικών και ομαδικών συνεδριών, η εξειδίκευσή της αφορά την Επικοινωνία σε Εργασία και Ζωή, πεδίο το οποίο αποτελεί και το πάθος της. Παράλληλα, σχεδιάζει και συντονίζει εταιρικά προγράμματα που προάγουν την Αποτελεσματική Επικοινωνία, την Ηθική Ηγεσία και τη Συμπερίληψη, ενώ αρθρογραφεί σε δημοφιλή γυναικεία έντυπα.