Κωνσταντία Πάλλα, PCC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (PCC) από τον ICF. Σαν σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης κάνει Business & Life Coaching. Πρόεδρος International Coaching Federation Greece chapter, για το έτος 2020. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ ειδικεύεται σε θέματα Coaching, Soft Skills, Εργασιακά, Stress Management, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Time Management, Συμβουλευτικής, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ψυχολογίας. Το ακαδημαϊκό της background είναι στην Κοινωνιολογία. ». Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) στην Positivity Coaching.

Έχει ιδρύσει την Feel the Flow – Greece μέσω της οποίας συνεργάζεται με την Positivity Coaching. Είναι ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Είναι επίσης πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ). Παρέχει υπηρεσίες Coaching σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο. (One to One Coaching, Group Coaching, Team Coaching).??