Καλλιόπη Γκόρη, ACC

Trainer

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από τον ICF με ειδίκευση σε Business. Είναι συνεργάτης της Positivity Coaching στη Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται σε ατομικό coaching σε οικογενειακές επιχειρήσεις για επιτυχημένη διαδοχή της ηγεσίας. Επίσης κάνει team coaching σε ομάδες εργασίας και group coaching σε group στελεχών σε θέματα παρακίνησης, επικοινωνίας και υλοποίησης ετήσιων στόχων. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) και το πρόγραμμα Team & Leadership Coaching στην Positivity Coaching.

Το ακαδημαϊκό της background είναι στις οικονομικές σπουδές και έχει MSc in Finance. Έχει μεγάλη πείρα και χιλιάδες ώρες στο ενεργητικό της σαν εκπαιδεύτρια. Ως Διοικητικό Στέλεχος και εκπαιδεύτρια στο παρελθόν, αφουγκράστηκε την ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση της επαγγελματική επιτυχία και της ατομικής ισορροπίας και αυτό την τροχοδρόμησε στο coaching στο οποίο και έχει αφιερωθεί πλήρως από το 2017 έχοντας ιδρύσει την Active Coaching μέσω της οποίας συνεργάζεται με την Positivity Coaching.??