Εύα Τσίγκου, ACC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από το ICF. Διαθέτει πτυχίο (Β.Α.) Ψυχολογίας, από το Concordia University, με εξειδίκευση στην Συμβουλευτική Ψυχολογία και στο Group Leadership. Έχει ολοκληρώσει με διάκριση, τα προγράμματα Diploma in Team and Leadership Coaching, Diploma in Positivity Coaching (Personal & Executive) και Μentor Coaching Days Certificate της Positivity.

Εχει πολυετείς εμπειρίες ως στέλεχος σε Fortune 500 εταιρίες, στις πωλήσεις, την ανάπτυξη αγορών εξωτερικού, τη γενική διοίκηση και Executive Search. Υπήρξε επιχειρηματίας (franchisee) στην Λιανική. Ως Εxecutive and Business Coach, συνεργάζεται με στελέχη και επιχειρήσεις για την δημιουργία επιγνώσεων, διαύγειας και στρατηγικών για τις αλλαγές που θέλουν να πετύχουν.??