Πολλοί αναφέρουν το Σωκράτη ως τον “πρώτο καταγεγραµµένο coach”, χάρη στη µαιευτική του µέθοδο. Η ισότιμη συνεργασία δύο πλευρών, μέσα από μια δημιουργική και ταυτόχρονα προκλητική, για τη σκέψη, διαδικασία, με σκοπό να ενδυναμώσει την έμπνευση για μεγιστοποίηση του προσωπικού και επαγγελματικού δυναμικού, είναι μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί του τί εστί Coaching.
Η επιστήμη, η τέχνη και η πρακτική αυτή διευκολύνει την επιτυχή προσέγγιση στη θέση στην οποία συναντάται η αρμονία, η πλήρωση, η Αριστοτελική ευδαιμονία.

Ο Henry Ford είπε “Είτε πιστεύετε ότι μπορείτε, είτε όχι, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο”. Κάνουμε coaching σε εκείνους που αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο είναι να αναπροσδιορίσουν την πορεία τους, να την εναρμονίσουν με τις αξίες και τις αναζητήσεις τους, να πλάσουν τα δικά τους οράματα, να ανοίξουν το δρόμο για την επιτυχή στόχευση και ολοκλήρωση, δημιουργώντας μία ζωή προσανατολισμένη, υγιή, χαρούμενη και πλήρη.
Μέσω του Coaching επιτυγχάνεται η επιβίβαση στο όχημα που διευκολύνει την απελευθέρωση από το γνωστό, την εμβάπτιση στη διαλεκτική με το αύριο, την είσοδο σε αχαρτογράφητο έδαφος, την αναθεώρηση αναφορών κι ετεροπροσδιορισμών, την κυοφορία του καινούργιου΄ επαναπροσανατολίζεται η πλεύση και αυξάνεται η δυναμική της ανάπτυξης ιδεών και πράξεων.

Πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι ο δείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 23%, όταν όμως η εκπαίδευση ακολουθείται από coaching, ο ίδιος δείκτης, φτάνει στο 85%.

Το coaching διευκολύνει την αλλαγή εφαρμόζοντας ειδικά εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους όπως: ακρόαση, ενσυναίσθηση, αποδοχή, αναζήτηση, αντανάκλαση, βεβαίωση, αναπλαισίωση, διαμοιρασμό, brainstorming, τακτοποίηση εμποδίων, αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτοεκτίμηση, ΣΝ, ΚΝ, πειραματισμό, δέσμευση, σεβασμό, δοκιμασία, προγραμματισμό, εναρμόνιση, βαθμονόμηση, reengineering, σχεδιασμό περιβάλλοντος, έμπνευση (πρόκληση), αυτοσχεδιασμό μοντέλων, δημιουργικότητα, εγγενείς επιβραβεύσεις.

Το coaching, µε τη σηµερινή του µορφή, και επαγγελµατική οργάνωση εµφανίστηκε επίσηµα τη δεκαετία του ’80 στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Είναι σαφής η αναφορά στους coaches (προπονητές) αθλημάτων, με τη λογική των οποίων συντάσσεται. Δηλαδή, τη συμπόρευση σε ίσο βαθμό και την υποστήριξη των ατόμων σε όποιο στόχο έχουν με όλους τους, ιδιαίτερα μελετημένους, προσαρμοσμένους και εφαρμοσμένους, τρόπους που χρειάζεται.

Οι ρίζες του Coaching σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές βρίσκονται σε τρεις κυρίως κλάδους:
α.ψυχοθεραπευτικό και συµβουλευτικής π.χ. ψυχανάλυση, γνωστική ψυχοθεραπεία, συµπεριφορισµός, μέθοδος Gestalt,
β.τον κλάδο του management π.χ. organizational development, consulting και
γ.τον κλάδο της εκπαίδευσης για προσωπική ανάπτυξη.

To coaching είναι η συνέργεια δύο ατόμων, ένας συνεταιρισμός μεταξύ του coachee, ενός ανθρώπου που είναι πολύ κοντά στο να καταλάβει πόσο ώριμες είναι οι συνθήκες που θα θρέψουν την αλλαγή στη ζωή του, και του coach, ενός ανθρώπου που θα παραχωρήσει το συλλογισμό του ώστε να δημιουργήσει το χώρο που χρειάζεται η αλλαγή για να αναδυθεί.

To coaching χρησιμοποιεί ένα σύνολο από εργαλεία και τεχνικές για να μεγιστοποιήσει την προοπτική του πελάτη, να τον διευκολύνει να σκεφθεί έξω απ’το κουτί, ν’αλλάξει τη ροή των νημάτων της σκέψης του, τα κρυμμένα συστήματα πεποιθήσεων και τα μοτίβα, και να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας ενσυνείδητης πορείας προς το κέντρο του αιώνιου παρόντος.

 

To coaching σχηματίζει μια σχέση όπου ο coachee είναι ο πράκτορας αλλαγής και ο coach ο καταλύτης της αλλαγής. Το coaching διευκολύνει εκείνους που αισθάνονται την ανάγκη επαναπροσανατολισμού, την ανάγκη ν’αποτιμήσουν τις αξίες και τις φιλοδοξίες τους, σχηματίζοντας τα νέα οράματά τους, προετοιμάζοντας το δρόμο για την επιτυχία και την πλήρωση, δημιουργώντας μια υγιέστερη, ευτυχέστερη και ολοκληρωμένη ζωή.

Το coaching δημιουργεί το χώρο, τις ευκαιρίες και τις προυποθέσεις που θα βασίσουν μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε μία συνηχούσα ζωή, μία ζωή επιλογών και αρμονίας σκοπών, μια ζωή πλήρους έκφρασης. Το coaching ενσταλάζει ευτυχία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, οδηγώντας στη χαρά μιας ολιστικής και γνήσιας πλήρωσης.