Ημερομηνίες Supervision

Εποπτεία (coaching supervision)

Σημαντική σημείωση:
H ομαδική εποπτεία είναι δωρεάν:

  • για τα μέλη του Positivity Club
  • για τους φοιτητές
  • για τους αποφοίτους μέχρι 1 χρόνο από την αποφοίτηση

Είναι υποχρεωτικό για όσους παρέχουν coaching μέσω του προγράμματος Credentialed XP (για απόφοιτους Positivians Credentialed Coaches).

Διάρκεια: 1 ώρα

Ημερομηνίες:

2023

12/1/23, 10.00

15/2/23, 18.00

16/3/23, 10.00

5/4/23, 18.00

11/5/23, 10.00

14/6/23, 18.00

13/7/23, 10.00

13/9/23, 18.00

19/10/23, 10.00

6/11/23, 18.00

14/12/23, 10.00

Τα παραπάνω αφορούν σε ομαδική εποπτεία.

Στην Positivity Coaching γράφεις την Επιτυχία σου!