Μετά το coaching τι;

Μετά το coaching τι; της Ευγενίας Ανδρουκάκη, PCC. Δουλεύοντας ως coaches και περνώντας από τη μια συνεδρία στην άλλη, προσέχoυμε να κάνουμε αυτά που χρειάζονται για να προσφέρουμε την καλύτερη…