Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν με θετικές ερωτήσεις

Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν με θετικές ερωτήσεις Αρχή της Επαινετικής Διερεύνησης ‘‘Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί απ’ το ίδιο επίπεδο συνείδησης που το δημιούργησε.’’ Η πολύ γνωστή φράση του…