Κατερίνα Μπίτζιου, ACC

Associate Coach

Είναι διαπιστευμένη Coach (ACC) από τον ICF, Personal & Executive Coach και εξειδικεύεται στο Communication και Relationship Coaching σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες στο Marketing και στον Όμιλο ΟΤΕ, στο CRM Campaign. Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Positivity Coaching (Personal & Executive) στην Positivity Coaching.??

Στηρίζει επιχειρήσεις στην υλοποίηση στοχευμένων Campaign και δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Σχέσεων Ζεύγους και Οικογένειας ούσα πιστοποιημένη στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όραμα της είναι η παροχή αποτελεσματικής ενίσχυσης σε όσους στοχεύουν στην αλλαγή και αυτοβελτίωση. Συνοδοιπόρος στην ανάπτυξη των Coachee, τους παρέχει επαγγελματική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών για τα βέλτιστα επιθυμητά αποτελέσματα τους.??